เปรียบเทียบลักษณะและอัตราการไหลของน้ำของกระดาษกรองกาแฟ

อุปกรณ์ดริปกาแฟที่ยังถูกมองข้าม

กระดาษกรองกาแฟเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับชงกาแฟดริปที่หลายคนยังมองข้าม กระดาษกรองทำหน้าที่สำคัญ 2 อย่างคือ 1.กรองผงกาแฟ และ 2.ระบายน้ำออกจากดริปเปอร์ ซึ่งกระดาษกรองแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการระบายน้ำแตกต่างกันไป ดูได้จากการทดลองกระดาษกรอง V60 ความเหมือนในความไม่เหมือนโดย James Hoffmann

จากการทดลองของ James Hoffmann กระดาษกรองที่ดีควรจะกรองผงกาแฟได้ดีและไม่สูญเสียความสามารถในการระบายน้ำเมื่อกรองเป็นเวลานานในการทดลองนี้จึงเปรียบเทียบกระดาษกรองทรงกรวย 3 ชนิดด้วยกันได้แก่

  1. CAFEC Original (ตัวเดียวกับ Hario แบบกล่อง)
  2. CAFEC Abaca
  3. Hario แบบซอง 100 แผ่น

1.เยื่อกระดาษ และลักษณะภายนอก

เยื่อกระดาษเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตกระดาษกรองกาแฟ โดยเยื่อกระดาษแต่ละชนิดมีผลโครงสร้างของกระดาษและการไหลของน้ำ

นอกจากชนิดของเยื่อกระดาษแล้วกระบวนการผลิตก็มีผลต่อความหนาแน่นของกระดาษ และรอยย่นของกระดาษ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณรูบนกระดาษ

อ่านเพิ่มเติม ใครว่ากระดาษที่ไหนก็เหมือนกัน!! บุกโรงงาน CAFEC ดูวิธีการผลิตกระดาษกรองกาแฟ

เมื่อเปรียบเทียบกระดาษยี่ห้อหลักๆก็พบว่าแต่ละยี่ห้อมีลักษณะแตกต่างกันทั้งชนิดของกระดาษ รอยย่น และความหนาของกระดาษ

Paper Filter Compare

พบว่า Hario บางที่สุดในกลุ่มและ CAFEC Abaca หนาที่สุด นอกจากนี้ด้านในกระดาษ Hario เรียบแตกต่างกับ CAFEC ที่มีรอยย่นทั้งสองด้าน

2.อัตราการไหลของน้ำ

ปัจจัยสำคัญในการเลือกกระดาษกรองกาแฟคืออัตราการไหลของน้ำ ถ้ากระดาษกรองมีอัตราการไหลของน้ำที่ดี กระดาษจะสามารถระบายน้ำในดริปเปอร์ได้ไวช่วยให้ผู้ชงสามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ำได้ง่ายขึ้น

สำหรับการทดลองใช้วิธีเดียวกับบทความ วิธีการเลือกดริปเปอร์ : รูปทรงและการไหลของน้ำ โดยพยายามจำลองให้คล้ายกับการดริปกาแฟมากที่สุด เทน้ำร้อน 99 องศาเซลเซียส 50 มิลลิลิตร ผ่านกาแฟ 15 กรัม (บด EK ปี 2017 เบอร์ 8) เป็นจำนวน 5 รอบทุกๆ 30 วินาทีแล้ววัดอัตราการไหล โดยใช้ Flower Dripper ขนาด 1 แก้ว

ดังนั้นเมื่อเทน้ำ 50 มิลลิลิตรกราฟที่ได้จะมียอดสูงทุกๆ 30 วินาทีหลังจากจะลดต่ำลงเรื่อยๆตามความสามารถในการระบายน้ำของกระดาษกรอง

ผลการทดลองของกระดาษแต่ละชนิด

CAFEC Original Paper Filter

CAFEC Abaca Paper Filter

Hario Paper Filter

Paper Filter Compare

Paper-FIlter-Compare

กระดาษแต่ละชนิดมีอัตราการไหลแตกต่างกันเล็กน้อยสังเกตได้จากความสูงของยอดในแต่ละช่วงแตกต่างกันโดยเฉพาะกราฟ CAFEC Abaca และ CAFEC Original ที่ไหลค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่จะเห็นว่า CAFEC Abaca ระบายน้ำได้ไวกว่าเล็กน้อย

ในทางกลับกันกราฟ Hario จะระบายน้ำช้ากว่าสังเกตได้จากความสูงของยอดที่ต่ำกว่าเล็กน้อย และใช้ระยะเวลานานกว่าเล็กน้อยก่อนในช่วยท้ายก่อนที่จะระบายน้ำหมด

สรุป

แม้ว่าหน้าตาของกระดาษกรองจะคล้ายกัน แต่ด้วยกระบวนการผลิต และชนิดของเยื่อกระดาษส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำแตกต่างกัน

*สำหรับกราฟในการทดลองนี้เป็นการเทน้ำครั้งละ 50 มิลลิลิตร แต่ถ้าเทน้ำแตกต่างไปจากนี้เช่นหลายท่านเททีละ 30 มิลลิลิตร หรือครั้งละ 200 มิลลิลิตรย่อมทำให้อัตราการไหลของน้ำออกจากดริปเปอร์แตกต่างกัน

สำหรับท่านที่ต้องการทดลองกระดาษกรอง CAFEC Original และ CAFEC Abaca สามารถขอรับตัวอย่างได้ฟรีด้านล่าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.