ชวนดู | วิดีโอ Coffee Production Training แนะนำวิธีปลูกและดูแลสวนกาแฟแบบพื้นฐานจากยูกันดา (Uganda)

การปลูกกาแฟใน Uganda

วิดิโอ  Animation Coffee Production Training จัดทำโดย Uganda Coffee Development Authority และ USAID ครอบคลุมในหัวข้อตั้งแต่การเตรียมตัวที่จะปลูกกาแฟ ไปจนถึงการปลูก

หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้

  1. การเตรียมดิน (0:15)
  2. การเตรียมหลุมปลูก และแนวทางการปลูกกาแฟ (1:09)
  3. ปลูกต้นกาแฟ (1:47)
  4. ตัดแต่งกิ่ง (2:56)
  5. วิธีคลุมดิน (3:28)
  6. การใส่ปุ๋ย (3:48)
  7. โรคและแมลงในต้นกาแฟ (4:15)
  8. เก็บเกี่ยวผลผลิต (5:02)
  9. วิธีการ Process เบื้องต้น  (5:25)
  10. การจัดเก็บกาแฟ (6:23)

กระบวนการจัดการกาแฟของยูกันดา

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศยูกันดา ทำให้มีการจัดการค่อนข้างที่เป็นระบบเช่น ห้องแลปสำหรับวิเคราะห์ดินเพื่อปลูกกาแฟ สถานที่ขายกล้ากาแฟที่ได้รับการรับรอง

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมของประเทศทางแถบแอฟริกาจะแตกต่างกับไทย ลักษณะการจัดการและการดูแลอาจจะแตกต่างกัน แต่ลักษณะทางกายภาพของต้นกาแฟมักจะเหมือนกัน

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของต้นกาแฟที่เหมือนกันข้อกำหนดบางอย่างเช่น ห้ามพ่นยาฆ่าหญ้าใกล้กับใบเนื่องจากมีโอกาสที่สารเคมีจะเข้าทางปากใบได้ (Stoma)  หรือการทำสาวที่ต้องตัดเป็นมุมเฉียงป้องกันไม่ได้น้ำขัง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นกาแฟเน่าตายได้ รวมทั้งน่าจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เกษตรกรไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *