ต้นกำเนิดของกาแฟ Brazil Yellow Bourbon และเหตุผลที่ผลกาแฟเป็นสีเหลือง

ผลเชอรี่สีเหลือง (Yellow Cherry) มักเป็นที่ต้องการของเกษตรกร, โรงคั่ว, หรือนักชงกาแฟทั้งหลาย แต่อะไรทำให้ผลกาแฟเป็นผลสีเหลือง และประวัติของกาแฟสายพันธุ์ Yellow Bourbon ในบราซิล

Brazilian Yellow Bourbon

ย้อนกลับไปทศวรรษที่ 1850 กาแฟกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศบราซิล แต่เนื่องจากในขณะนั้นสายพันธุ์ที่ถูกปลูกอย่างแพร่หลายคือสายพันธุ์ Typica ซึ่งถูกนำมาปลูกที่ประเทศบราซิลในช่วงปี 1720 ให้ผลผลิตต่ำทำให้บราซิลต้องหาสายพันธุ์ใหม่มาทดแทน

ทีมค้นหาได้เดินทางไปยัง Reunion Island (Bourbon Island) และได้นำกาแฟสายพันธุ์ Red Bourbon กลับมาปลูกยังประเทศบราซิล ซึ่งสายพันธุ์นี้ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ถูกปลูกอย่างแพร่หลายแทน Typica เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่า

ในปี 1871 เกิดการกลายพันธุ์ของกาแฟสายพันธุ์ Typica ในเมือง Botucatu ซึ่งสายพันธุ์นี้ให้ผลกาแฟสีเหลืองแทนที่จะเป็นสีแดง นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกถึงการกลายพันธุ์ในลักษณะนี้และ Yellow Typica จึงมีอีกชื่อว่า Yellow Botucatu

สำหรับ Yellow Bourbon ที่เป็นที่รู้จักกันเชื่อว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสวนกาแฟในเมือง Pederneiras หลายคนเชื่อว่า Yellow Bourbon เป็นลูกผสมของ Yellow Typica และ ​Red Bourbon แต่บางคนก็เชื่อว่า Yellow Bourbon เกิดจาก Red Bourbonเอง

ในทศวรรษที่ 1940 สายพันธุ์ Yellow Bourbon ได้ถูกศึกษาโดย Professor Carlos Arnaldo Krug, Professor J.E.T. Mendes และนักวิจัยท่านอื่นจากสถาบัน Agronomic Institute of Campinas พบว่า Yellow Bourbon เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยอะ แต่เนื่องจากลักษณะของผลที่เป็นสีเหลือง ทำให้เกษตรกรไม่นำสายพันธุ์นี้ไปปลูกอย่างแพร่หลาย

Xanthocarpa กับสีของผลกาแฟ

ในปี 1942 Professor Carlos Arnaldo Krug ได้ทดลองผสมพันธุ์กาแฟระหว่างสายพันธุ์สีเหลืองและแดงเข้าด้วยกันเพื่อที่จะค้นหาว่ากาแฟผลกาแฟสีเหลืองเกิดขึ้นได้อย่างไร

ซึ่งพบว่าสีของผลกาแฟถูกควบคุมด้วยยีนที่ถูกเรียกว่า Xanthocarpa (XC) ; Xantho แปลว่าสีเหลือง , Carpa แปลว่าผล

ผลการทดลองพบว่าการทำงานของยีน Xanthocarpa ควบคุมการให้สีของผลกาแฟ ถ้าเป็นยีนเด่น (Dominant Gene) ทั้งคู่ (XcXc) กาแฟจะมีผลสีแดง แต่ถ้ามี 1 ยีนเด่น และ 1 ยีนด้อย (Recessive Gene) (Xcxc) กาแฟจะมีผลสีชมพู หรือส้ม และถ้าทั้งสองยีนเป็นยีนด้อย (xcxc) กาแฟจะมีผลสีเหลือง

ผลกาแฟสีเหลืองเป็นการแสดงออกของยีนด้อยทำให้พบได้ยากกว่ากาแฟผลสีแดง อีกทั้งผลกาแฟสีส้ม ชมพู หรือสีระหว่างกลางของแดงกับเหลืองก็พบได้ยากเช่นกัน

นอกจากการทดลองเรื่องสีผลแล้ว ในงานวิจัยฉบับเดียวกัน Professor Carlos Arnaldo Krug ยังทดลองถึงยีนที่ควบคุมสียอดต้นกาแฟให้เป็นสีสนิม (Bronze Tip) พบกว่าสี Bronze เป็นยีนเด่น (Bz Bz) ถ้ามี 1 ยีนเด่น 1 ยีนด้วยจะเป็นสี Bronze อ่อน และถ้าเป็น 2 ยีนด้อยยอดจะเป็นสีเขียว

ส่งผลให้ที่สายพันธุ์ที่มียอดเขียวเมื่อผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์ที่มียอดแดงหรือสีสนิมแล้ว ให้ลูกเป็นยอดสีแดงหรือเกือบแดง

สรุป

การแสดงออกของผลกาแฟสีเหลือง และยอดสีเขียวของต้นกาแฟเป็นการแสดงออกของยีนด้อย นอกจากผลสีเหลืองแล้วยีนด้อยยังส่งผลให้ผลกาแฟกลายเป็นสีส้มหรือชมพูได้อีกด้วย

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ยีนด้อยแสดงออกได้ง่ายในกาแฟ Arabica เนื่องจาก Coffea Arabica เป็นสายพันธุ์ที่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ (Self Fertilizaton) ทำให้ยีนด้อยสามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้ง่าย จึงสามารถเพาะพันธุ์กาแฟยอดเขียว หรือกาแฟที่ให้ผลสีเหลืองได้ง่ายและไม่กลายพันธุ์นั่นเอง

*งานวิจัยเรื่องยีนเด่นและยีนด้อยของผลกาแฟค่อนข้างเก่าถ้าพบงานวิจัยอันใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเราจะมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันในครั้งต่อไป

ดูเพิ่มเติมเรื่องยีนเด่นและยีนด้อย

Reference

Daily Coffee News

Leave a Reply