แยกแยะกาแฟอราบิก้าพันธุ์ Typica, Bourbon, Catuai, Caturra, Pacamara, Geisha/Gesha ด้วยลักษณะทางกายภาพ โดยคุณสว่าง ทองดี

การจำแนกกาแฟอราบิก้า 6 พันธุ์ได้แก่ Typica, Bourbon , Caturra, Catuai, Pacamara, และ Geisha/Gesha โดยใช้ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดยคุณสว่าง ทองดี จากบริษัท Internation Coffee Farms ประเทศปานามา