คลื่นความร้อนในประเทศบราซิลทำให้ผลกาแฟโรบัสต้าไหม้คาต้น

19 กุมภาพันธ์ – รัฐ Espirito Santo และรัฐ Bahia ในประเทศบราซิลประสบปัญหาผลกาแฟโรบัสต้าถูกคลื่นความร้อน (Heat Wave)* ทำให้ผลกาแฟไหม้คาต้น

คลื่นความร้อนทำลายผลผลิต

สำหรับในรัฐ Espirito Santo และรัฐ Bahia กำลังประสบปัญหาคลื่นความร้อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 8 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส จากค่าเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ซึ่งผลผลิตกาแฟโรบัสต้ากว่า 80% มาจากรัฐ Espirito Santo และรัฐ Bahia

เนื่องจากความร้อนที่มากกว่าปกติรวมทั้งปริมาณฝนที่น้อยลง ส่งผลให้ผลและใบของกาแฟโรบัสต้าในแถบนี้ที่ต้องตากแดดยาวนานกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีรอยไหม้ปรากฏขึ้น

Scorch Robusta Cherries

รูปจาก Bloomberg

ตอนใต้ของรัฐ Bahia ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะสวนกาแฟในแถบนี้ไม่มีระบบจ่ายน้ำให้ต้นกาแฟโรบัสต้าในสวนของตัวเอง จึงไม่สามารถลดความรุนแรงของปัญหานี้ได้

ความเสียหายของผลผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ 10% – 15% ของผลผลิตทั้งหมด

ฝนตกลดลง

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศบราซิลในปี 2019 จะมีปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากในช่วงครึ่งปีที่แล้วปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ในเดือนมกราคม 2019 รัฐ Espirito Santo มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 5 มิลลิเมตร จากค่าเฉลี่ยที่ 150 มิลลิเมตร

จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และพื้นที่ปลูกที่โล่งแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะส่งผลให้แสงแดดทำลายผลกาแฟโรบัสต้าบนต้นกาแฟได้

*คลื่นความร้อน(Heat Wave) คือช่วงที่อุณหภูมิในพื้นที่นั้นๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน 5 องศาเซลเซียสเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน

Reference

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *