Water activity Report Cafe Import

รายงานเรื่องความสำคัญของ Water Activity กับคุณภาพของเมล็ดกาแฟแบบ Specialty Coffee จาก CAFE IMPORT

15 กุมภาพันธ์ – Cafe Import หนึ่งในบริษัทซื้อขายเมล็ดกาแฟสารแบบ Specialty อันดับต้นๆของโลก ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความสำคัญของ Water Activity กับคุณภาพของเมล็ดกาแฟแบบ Specialty Coffee

ความแตกต่างระหว่างความชื้น Moisture Content กับ Water Activity

CAFE IMPORT WATER ACTIVITY RESEARCH

หลายคนมักสับสนระหว่าง Water Acitivity กับ ความชื้น (Moisture Content)

ความชื้น (Moisture Content) บอกว่ามีปริมาณน้ำเท่าไรอยู่ในเมล็ดกาแฟ หรือถ้าเปรียบเทียบเมล็ดกาแฟเป็นแก้วน้ำ ความชื้นจะบ่งบอกถึงปริมาณน้ำในแก้วนั้นๆเช่นความชื้น 11% แสดงว่าในแก้วน้ำนั้นมีน้ำอยู่ 11%

Water Activity (Aw) แตกต่างกับความชื้นตรงที่ ค่า Aw บ่งบอกว่าน้ำมีการเคลือนไหวยังไง ยกตัวอย่างเช่น ความชื้นจะบอกเราว่ามีน้ำ 11% อยู่ในแก้ว ค่า Water Activity จะบอกว่าน้ำที่อยู่ 11% เป็นน้ำนิ่งในแก้ว หรือเป็นแก้วที่มีน้ำไหลเข้าออกตลอดแต่มีปริมาณคงที่ที่ 11%

ถ้าค่า Water Activity สูงจะทำให้มีโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราจะโตได้ง่ายกว่าเมล็ดกาแฟที่มีค่า Water Activity ต่ำ

การทดลองของ CAFE IMPORT

Ian_Fretheim_Water_Activity from CAFE IMPORT

รูปภาพจาก CAFE IMPORT

สำหรับการทดลองนี้ CAFE IMPORT นำโดย Ian Fretheim ได้เริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Water Activity ในเมล็ดกาแฟแบบ Spacielty กว่า 25,000 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปี 2012

สำหรับการทดลองได้แบ่งหัวข้อหลักๆได้ 3 หัวข้อด้วยกัน

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น (Moisture Content) และ Water Activity ในเมล็ดกาแฟ
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Water Activity  กับการคั่วกาแฟ
  3. ผลกระทบของค่า Water Activity กับการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ

อ่านรายงานฉบับเต็ม WATER ACTIVITY IN SPECIALTY GREEN COFFEE: A LONG TERM OBSERVATIONAL STUDY 

Reference

Cafe Import

Daily Coffee News

**รูปทั้งหมดในบทความมาจากบทความของ CAFE IMPORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *