อเมริกาโน่ (Americano) vs กาแฟดริป (Drip)

 

อเมริกาโน่ (americano) vs กาแฟดริป (drip)

เคยไหมเวลาสั่งกาแฟดำแล้วเลือกไม่ถูกระหว่างจะสั่งเป็นอเมริกาโน่ (Americano) หรือ กาแฟดริป (Drip) ดี งั้นลองมาดูว่าระหว่างสองเมนูนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

Americano and Drip 2
Americano and Drip 3
Americano and Drip 4
Americano and Drip 5
Americano and Drip 6
Americano and Drip 7
Americano and Drip 8
Americano and Drip 9
Americano and Drip 10
Americano and Drip 11
Americano and Drip 12
Americano and Drip 13
Americano and Drip 14
Americano and Drip 15
Americano and Drip 16
Americano and Drip 17
Americano and Drip 18
Americano and Drip 19
Americano and Drip 20
Americano and Drip 21
Americano and Drip 22
Americano and Drip 23
Americano and Drip 24
Americano and Drip 25
Americano and Drip 29
Americano and Drip 30
Americano and Drip 31
Americano and Drip 32
Thank You Beans Here

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.