US COFFEE SCENCE

Allegra คาดการณ์ว่าในปี 2019 ธุรกิจกลุ่มกาแฟพิเศษจะเติบโตในสหรัฐอเมริกา

3 พฤษจิกายน – ในปีที่ผ่านมาจำนวนร้านกาแฟเพิ่มขึ้น 3.8% ในสหรัฐอเมริกา และร้านกาแฟแบบกาแฟพิเศษมีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุดในปี 2019 งานวิจัยด้านการตลาดจาก Allegra

เติบโตมากกว่าที่คาดการณ์

การเติบโต 3.8% ของร้านกาแฟนับได้ว่าสูงว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ในขณะนี้เฉพาะสหรัฐอเมริกามีร้านกาแฟทั้งหมดประมาณ 35,616 ร้าน นับเป็นมูลค่าทางการตลาดที่ สี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่าหนึ่งล้านๆบาท 

Starbuck ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 40% 

กว่า 80% ของร้านกาแฟทั้งหมดเป็นร้านกาแฟของบริษัทขนาดใหญ่เช่น Starbuck, Dunkin’ และ JAB Holding Company จากเยอรมัน(เป็นเจ้าของร้านกาแฟอย่าง Peet’s, Caribou, Pret a Manger และอื่นๆ) โดยเฉพาะ Starbuck ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟในสหรัฐมากกว่า 40% 

แม้ว่าจำนวนร้านจะเพิ่มมากขึ้น แต่ยอดขายนั้นค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแสดงว่าตลาดค่อนข้างอิ่มตัว 

Specialty Coffee จะยังเติบโต

ร้านกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ยังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐอเมริกา ทำให้ร้านกาแฟแบบนี้ยังสามารถเติบโตได้ในอนาคต รวมทั้งแบบสอบถามความเห็นจากผู้บริโภคจาก Allegra พบว่ามากกว่า 25% จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งถ้ากาแฟที่ใช้คุณภาพดี

อนาคตของร้านกาแฟในสหรัฐอเมริกา

ตลาดกาแฟในสหรัฐอเมริกามีการแข่งขันที่สูง รวมทั้งค่าใช้จ่ายเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูง (High Turn-over Rate)

Allegra ทำนายว่าในปี 2023 จะมีร้านกาแฟทั้งหมด 40,800 เติบโตจาก 35,616 ร้านค้าในปี 2018 หรือคิดเป็นการเติบโต 2.5% ต่อปี 

Allegra ยังปิดท้ายด้วยว่า “การลงทุนของบริษัทต่างประเทศช่วยผลักดันร้านกาแฟที่เคยเป็นร้านกาแฟเฉพาะกลุ่ม (Niche) ให้กลายเป็นที่นิยมของตลาด (Mass Market) ได้”

Allegra – สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคกว่า 5,000 คนรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทกาแฟขนาดใหญ่กว่า 50 บริษัท

Reference

Daily Coffee News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *