กาแฟมาจากไหน ( Where does coffee come from?)- Infographic

A cup of coffee with Beans Here logo

แต่เคยสงสัยกันมั้ยว่ากาแฟมาจากไหน

คนส่วนใหญ่รู้ว่าการชงกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟคั่วบด แต่กว่าที่จะมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วบดนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร มีต้นกำเนิดอย่างไร และใช้ระยะเวลานานเท่าไรกว่าจะได้กาแฟแต่ละแก้ว ไปหาคำตอบกันได้เลย

กาแฟมาจากไหน Ground Coffee and Grinder
กาแฟมาจากไหน Roasted Coffee Beans
กาแฟมาจากไหน Green coffee beans and Coffee tree
กาแฟมาจากไหน Coffee blossom to Coffee Cherry
กาแฟมาจากไหน Coffee Cherry and Green Coffee beans
กาแฟมาจากไหน Coffee cherry to green coffee bean
กาแฟมาจากไหน Roasting green coffee beans to roasted beans
กาแฟมาจากไหน Coffee blossom to roasted beans
กาแฟมาจากไหน roasted coffee beans and coffee cherry weight
กาแฟมาจากไหน Roasted beans weight
กาแฟมาจากไหน A cup of coffee and Coffee cherries
Thank You Beans Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *